อย.4.0 ขับเคลื่อนด้วย ม.44 เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ เพิ่มความรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพ

  • 11 Jul 2017
  • /
  • 296

อย.4.0 ขับเคลื่อนด้วย ม.44 เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ เพิ่มความรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณา คำขออนุยาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อผู้ประกอบการ

-สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและพัฒนาะุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลและตลาดโลก

-เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในระดับอาเซียนและตลาดการค้าโลก

-กิจการมีสภาพคล่องและมีความมั่นคง

-สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]