พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย เพิ่มการคุ้มครองผู้บริโภค

  • 18 Jul 2017
  • /
  • 356

พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ส.2558 ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย เพิ่มการคุ้มครองผู้บริโภค
ส่งเสริมผู้ประกอบการ
-ปรับปรุงระบบแจ้งรายการละเอียดเครื่องสำอางก่อนผลิตและนำเข้าให้ทันสมัย
-เพิ่มศักยภาพอุตสหกรรมเครื่องสำอางไทยแข่งขันในระดับสากล
-อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางตามมาตรฐานของประเทศผู้ค้าได้
-เพิ่มสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งต่าง ๆ ได้

คุ้มครองผู้บริโภค
-ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค
-กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอาง
-มีมาตรการเรียกเก็บเครื่องสำอางไม่ปลอดภัย
-มีด่านตรวจและเพิกถอนใบรับแจ้งเครื่องสำอางนำเข้าที่ไม่ปลอดภัย
-เพิ่มโทษแก่ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

ประโยชน์
-อย. จะทำงานได้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้
-ผู้ประกอบการมีศักยภาพผลิตเครื่องสำอาง เพื่อแข่งขันในระดับสากล
-ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากเครื่องสำอางที่มีคุณภาพมาตรฐาน

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]