บทความล่าสุด

ตรวจเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพบน Facebook Fda Thai

 • 3 Jul 2018
 • /
 • 0
ตรวจเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพบน Facebook Fda Thai

ช่องทางตรวจเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.

 • 13 Jun 2018
 • /
 • 1
ช่องทางตรวจเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.

ตรวจเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพบน Application Line

 • 13 Jun 2018
 • /
 • 0
ตรวจเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพบน Application Line

ตรวจเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพบน Oryor Smart Application

 • 13 Jun 2018
 • /
 • 0
ตรวจเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพบน Oryor Smart Application

ตรวขเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th

 • 13 Jun 2018
 • /
 • 0
ตรวขเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th

ตรวจเลขผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ www.oryor.com

 • 13 Jun 2018
 • /
 • 0
ตรวจเลขผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ www.oryor.com

อย.เพิ่มมาตรการเข้มงวดงานคุ้มครองผู้บริโภค

 • 25 May 2018
 • /
 • 0
อย.เพิ่มมาตรการเข้มงวดงานคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งก่อนออกสู่ตลาดและหลังออกสู่ตลาด ปราบปราม เฝ้าระวัง ด้านโฆษณา

ร่วมรณรงค์การใช้ยาสมเหตุผล

 • 19 Apr 2018
 • /
 • 0
ร่วมรณรงค์การใช้ยาสมเหตุผล ก่อนใช้ยาควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ลดปัญหา เชื้อดื้อยา ลดอัตราเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านยาของท่านและประเทศ

มารู้จักสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" กันเถอะ

 • 5 Mar 2018
 • /
 • 0
มารู้จักสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" กันเถอะ

รวม(เรื่อง)เด็ดสะเก็ดความรู้ ฉบับ Infographic เล่ม 3

 • 31 Oct 2017
 • /
 • 0
รวม(เรื่อง)เด็ดสะเก็ดความรู้ ฉบับ Infographic เล่ม 3

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
24/88 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]