บทความล่าสุด

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 • 17 Sept 2019
 • /
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีจุดประสงค์เพื่อ กำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายหรือชีวิตของมนุษย์ ปรับมาตรการคว

ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตปลูกกัญชา

 • 19 Aug 2019
 • /
 • 9
ตอนนี้ประเด็นเรื่องกัญชากลายเป็นประเด็นที่หลาย ๆ คนพูดถึง ในบทความนี้จะกล่าวถึงว่าขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชาตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กำหนดว่า  

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคนไหนที่สามารถปรุง หรือสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาผสมอยู่ได้บ้าง

 • 15 May 2019
 • /
 • 87
           ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย แล

ใครไม่สามารถใช้กัญชาในการรักษาโรคได้บ้าง

 • 30 Apr 2019
 • /
 • 101
กัญชายังคงเป็นประเด็นร้อนแรงในสังคม กัญชามีทั้งประโยชน์ และโทษ ถ้าหากนำไปใช้ในทางที่ผิดอาจเกิดโทษได้ กัญชาไม่ใช่ยาครอบจักรวาล และบางคนก็ไม่สามารถใช้กัญชาได้ ในบทความนี้จะกล่าวถึงผู

กัญชายาครอบจักรวาล ไม่จริง

 • 26 Mar 2019
 • /
 • 119
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กำหนดให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ได้ ประเด็นกัญชาจึงกำลังเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองโดยปร

จะแจ้งครอบครองกัญชาอย่างไรดี

 • 7 Mar 2019
 • /
 • 129
          ประเด็นเรื่องกัญชากำลังเป็นประเด็นที่มาแรงในขณะนี้ ซึ่งประเด็นการครอบครองกัญชาก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ วันนี้ทาง อย.จะมาไขข้อสง

อยากรู้ไหม ใคร....ปลูกกัญชาได้บ้าง??

 • 28 Feb 2019
 • /
 • 121
       หลังจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เห็นชอบร่างประกาศนิรโทษและครอบครอง กัญชาทั้ง 3 ฉบับ โดยได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม และอยู่ในระหว่าง

ประกาศผลตรวจพิสูจน์ฉบับที่ 14 ปีงบประมาณ 2562

 • 19 Sept 2019
 • /
 • 201
ประกาศผลตรวจพิสูจน์ฉบับที่ 14 ปีงบประมาณ 2562

อย. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยาจังหวัดสงขลา พร้อมบูรณาการงานร่วมกับศุลกากรอย่างใกล้ชิด

 • 5 Sept 2019
 • /
 • 1
            อย. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยาจังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าทั้ง 5 ด่าน พร้อมบ

อย. มอบรางวัลให้หน่วยงานและบุคคลที่มุ่งมั่นคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมรับมือข่าวปลอม(FAKE NEWS)

 • 5 Sept 2019
 • /
 • 1
          อย.จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคุณให้หน่วยงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและบุคคลที่เสียสละ มุ่งมั่น   ในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยว

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com