บทความล่าสุด

สธ. เร่งผลักดัน (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านยาฯ เพิ่มศักยภาพวิจัยพัฒนายา สร้างมูลค่าส่งออกยากว่า 16,000 ล้านบาท

 • 2 Feb 2023
 • /
 • 6
สธ. เร่งผลักดัน (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570  เพิ่มศักยภาพการวิจัยพัฒนายาที่มีความสำคัญ มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นกว่า 16,000 ล้านบาท และได้เพิ

อย. สานกลไก “นำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวัตถุอันตราย

 • 27 Jan 2023
 • /
 • 7
อย. จัดทีมให้ข้อมูลความรู้ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ การยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายเสริมพลังผู้ประกอบการ หวังเพิ่มศักยภาพให้สามารถก้าวสู่การแข่งขันในเวทีการค้าโลก สานนโยบายคนไทยสุ

14 จังหวัดเครือข่ายภาคใต้ สานพลังคุ้มครองผู้บริโภค

 • 20 Jan 2023
 • /
 • 8
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพภาคใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2

อย. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์

 • 17 Jan 2023
 • /
 • 9
อย. และหน่วยงาน Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดประชุม Thailand-Japan Symposium ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ Foster Innovation for Safety Patient Acces

รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2565

 • 20 Dec 2022
 • /
 • 23
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2565

อย. ร่วม วว. ลงนาม MOU บูรณาการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 • 15 Dec 2022
 • /
 • 19
อย. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยครอบคลุม 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ

อย. และญี่ปุ่น ร่วมหารือนโยบายการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร

 • 2 Dec 2022
 • /
 • 19
อย. และสำนักการส่งออกและการต่างประเทศ กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย ร่วมหารือนโยบายทางการเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น และร

อย. ผนึกความร่วมมือกับเอไอเอส ส่งต่อข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เสริมการทำงานของ อสม. เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 • 2 Dec 2022
 • /
 • 13
อย. ร่วมมือกับเอไอเอส ช่วย อสม. ทั่วประเทศเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิ

อย. เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนและด่านเชียงของ จ.เชียงราย ลุยงานคุ้มครองผู้บริโภค

 • 1 Dec 2022
 • /
 • 12
อย. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนรุ่งเรืองข้าวพันธุ์ดี ผู้ผลิตมะม่วง ยำไย สับปะรดแปรรูปและเมล็ดพันธุ์ข้าว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแคบหมูแม่จันทร์สวย รวมทั้งตรวจเยี่ยมด่านอ

อย. ชี้แจง มีการกำกับดูแลเครื่องสำอางให้มีคุณภาพและปลอดภัย ก่อนถึงมือผู้บริโภค

 • 22 Nov 2022
 • /
 • 26
อย. แจงขั้นตอนการรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มีการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งก่อนและหลังออกสู่ตลาด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค จากก

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com