อย. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์

  • 17 Jan 2023
  • /
  • 124

อย. และหน่วยงาน Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดประชุม Thailand-Japan Symposium ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ Foster Innovation for Safety Patient Access เพื่อให้เกิดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านยาและเครื่องมือแพทย์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

วันนี้ (17 มกราคม 2566) ณ โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และหน่วยงาน Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประเมินทะเบียนตำรับยาและเครื่องมือแพทย์ของทั้งสองประเทศ ได้จัดประชุม Thailand-Japan Symposium ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ Foster Innovation for Safety Patient Access โดยนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  กล่าวว่า ประเทศไทยสามารถรับมือและจัดการกับวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จากบทเรียนของการจัดการภาวะวิกฤตที่ผ่านมา เป็นการเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะการทำวิจัยที่เกี่ยวกับชีวการแพทย์ การบำบัดโรค และการพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่พร้อมต่อการรับมือกับโรคอุบัติใหม่

การประชุมครั้งนี้ มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านยาโดยเฉพาะเรื่องการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง หรือ Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs  สำหรับด้านเครื่องมือแพทย์     เน้นเรื่องการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์นวัตกรรม (Innovative Medical Devices) เช่น Software as Medical Devices หรือ SaMD  เป็นต้น โดยเน้นที่การประเมินเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงอย่างรวดเร็วและเหมาะสม และยังรวมถึงการติดตามความปลอดภัยด้านยา  (Pharmacovigilance) ของวัคซีนโควิด -19 ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

เลขาธิการฯ อย. กล่าวย้ำตอนท้ายว่า การประชุมเชิงวิชาการในวันนี้จะเป็นการต่อยอดครั้งสำคัญในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และร่วมกันพัฒนาการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ที่สามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com