อย. แจง กรณีเครื่องสำอางไทยพบสารปรอทจำหน่ายที่ฟิลิปปินส์

  • 7 Feb 2023
  • /
  • 2140

อย. ตรวจสอบเครื่องสำอางจำหน่ายทางออนไลน์ในฟิลิปปินส์ที่เครือข่ายภาคประชาชนในไทยและฟิลิปปินส์แจ้งพบสารปรอท 14 รายการ พบเกือบทั้งหมดเป็นเครื่องสำอางเถื่อน ไม่มีเลขจดแจ้ง ยืนยันมีการตรวจสอบต่อเนื่อง สม่ำเสมอ กรณีพบเครื่องสำอางใส่สารอันตราย อย. ดำเนินคดีและมีประกาศแจ้งประชาชนทราบทุกราย

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวภายหลังเครือข่ายเอ็นจีโอไทยและฟิลิปปินส์เดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอให้ตรวจสอบการจำหน่ายเครื่องสำอางไทยผ่านระบบออนไลน์ไปฟิลิปปินส์พบสารปรอท จำนวน 14 รายการ โดย อย. ตรวจสอบพบว่าเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ได้จดแจ้ง จำนวน 13 รายการ และจดแจ้งแล้ว 1 รายการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีการกระทำผิดหรือลักลอบใส่สารห้ามใช้ จะถูกดำเนินการตามกฎหมายและประกาศผลวิเคราะห์ทันที  สำหรับเครื่องสำอางเถื่อน อย. จะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสืบหาแหล่งผลิตและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ อย. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ได้ดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการโฆษณาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีปฏิบัติการร่วมกับตำรวจในการปราบปรามและทลายแหล่งผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางผิดกฎหมาย โดยหากตรวจพบสารห้ามใช้ เช่น สารประกอบของปรอท ไฮโดรควิโนน กรดวิตามินเอ หรือสเตียรอยด์ จะดำเนินการตามกฎหมายและประกาศแจ้งเตือนประชาชนทันที ซึ่งขณะนี้มีการประกาศผลวิเคราะห์เครื่องสำอางอันตรายไปแล้ว จำนวน 870 รายการ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่คิวอาร์โค้ด “เครื่องสำอางอันตราย”  โดยฉลากของเครื่องสำอางที่พบสารห้ามใช้ มักแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่ได้จดแจ้ง

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวว่า อย. ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการรายงานผ่านระบบการแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ท้องตลาด (ASEAN Post-Marketing Alert System : ASEAN PMAS) ในกรณีพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย  โดย อย.และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศยึดมั่นในความปลอดภัยของผู้บริโภคและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย  นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายให้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งให้รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการคุณภาพ ทำให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางของประเทศไทยเติบโต สร้างรายได้ให้ประชาชนทุกระดับ และยังสามารถส่งออก กระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีอีกด้วย  

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com