อย. และ TGA ร่วมหารือเสริมสร้างความเข้มแข็ง การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการบำบัดรักษาโรค

  • 7 Feb 2023
  • /
  • 32

อย. และ TGA ร่วมวางแผนพัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการบำบัดรักษาโรคของทั้งประเทศไทยและออสเตรเลีย ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า Therapeutic Goods Administration (TGA) ประเทศออสเตรเลีย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัดรักษาโรค อาทิ ยา เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ การประชุมครั้งนี้ อย. ร่วมหารือกับ TGA ในประเด็นของแผนการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง อย. และ TGA ว่าด้วยความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัดรักษาโรค เพื่อสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาด้านกฎระเบียบ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการการกำกับดูแลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วมโครงการ Indo-Pacific Regulatory Strengthening Program (RSP) ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัดรักษาโรค เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย

ด้าน Mr.Michael Wiseman, Assistant Secretary of International Regulatory Branch, TGA ได้กล่าวสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับ อย. ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ Dr.Pual Huleatt, Strategic Partnerships and Program Implementation Lead, International Regulatory Branch, TGA ได้เชิญผู้แทน อย. เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ปลอม (Mechanism on Substandard and Falsified Medical Products Working group) ของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) โดย Mr. Michael Wiseman กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้หารือและต่อยอดประเด็นความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของความเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ของทั้งสองประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคต

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com