อย. และมาเลเซียร่วมหารือความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ

  • 23 Feb 2023
  • /
  • 406

          อย. ให้การต้อนรับทูตพาณิชย์ประเทศมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ในการเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รวมถึงหารือความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการส่งออก

          นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหาร อย. ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Mohamed Hafiz Md Shariff, Trade Commissioner สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงาน Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการส่งออกของประเทศมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทย–มาเลเซีย โดยประเทศมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันกับไทย ถือเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและในภาพรวมระดับโลก ซึ่งทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ อย. และ MATRADE ได้มีการประสานงานระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดย อย. ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลด้านกฎระเบียบเป็นอย่างดีมาโดยตลอด การประชุมในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้หารือความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการส่งออก และเกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ อย.

          รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า อย. ได้นำเสนอกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2566 และขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน MATRADE ช่วยประสานวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ อย. ยังนำเสนอความร่วมมือทางวิชาการสำหรับการประเมินผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Novel Food) และความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับด่านอาหารและยา ทั้งความร่วมมือทางวิชาการ ด้านกฎระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ การเฝ้าระวังความปลอดภัย รวมไปถึงการรับรองแหล่งผลิตที่ต้นทาง ซึ่งได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักเพื่อการประสานงานประเด็นดังกล่าวกับประเทศมาเลเซียต่อไป

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com