ร้านยาคุณภาพดูกันอย่างไร ตอนที่ 3: สถานที่และอุปกรณ์

  • 7 Jun 2016
  • /
  • 1721

1.พื้นที่ขายยามีความเหมาะสม เพียงพอต่อการให้บริการ (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร)
2.สะอาด สว่าง อากาศถ่ายเท อุณหภูมิในร้านไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
3.มีบริเวณจัดวางยา เป็นหมวดหมู่ชัดเจนพร้อมป้ายแสดง มีบริเวณให้คำแนะนำปรึกษาด้านยา
4.สื่อให้ความรู้มีการคัดกรองสื่อโฆษณาต่าง ๆ ภายในร้านให้เป็นไปโดยเหมาะสม ถูกต้องตามกฏหมาย
5.แสดงชื่อเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการและรูปถ่าย
6.มีระบบการป้องการแพ้ยา การแพ้ยาซ้ำ การปนเปื้อนของการแบ่งนับยา

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com