การโฆษณายาที่ผิดกฎหมาย

  • 21 Nov 2018
  • /
  • 183

การโฆษณาสรรพคุณยาว่าสามารถ บำบัด บรรเทา รักษาโรคที่ประกาศห้ามโฆษณา เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน อัมพาต อัมพฤกษ์ นั้น ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่เคยอนุญาตให้มีการโฆษณาลักษณะดังกล่าว ซึ่งมักจะพบการกระทำอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงนี้ผ่านทางรถเร่ การขายตรง ทางวิทยุ โทรทัศน์ช่องดาวเทียม เคเบิลทีวี

โดยกฎหมายได้กำหนดบทลงโทษไว้ ดังนี้

-   โฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท

-   โฆษณาขายยา โดยทำให้เข้าใจว่าเป็นยาบำรุงกามและแสดงสรรพคุณยาว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรืออาการของโรคที่ประกาศห้ามโฆษณา มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com